agree on

  1. Verb kararlaştırmak
bir tarih üzerinde anlaşmak Verb
bir ödeme tarihi üzerinde anlaşmak Verb
ödeme tarihi üzerinde anlaşmak Verb
yazılı olarak bir şey hakkında mutabakata varmak Verb
biriyle bir konuda anlaşmak Verb
biriyle bir konuda aynı görüşü paylaşmak Verb
biriyle bir konuda uzlaşmaya varmak Verb
biriyle bir konuda uzlaşmak Verb
bir konuda birine katılmak Verb
biriyle bir konuda anlaşmaya varmak Verb
biriyle bir konuda aynı fikirde olmak Verb