agree to a plan with certain reservations

  1. Verb bir planı bazı şartlarla kabul etmek