agreement on allocation of basic inputs

  1. Noun, Competition Law temel girdilerin paylaşımı anlaşması