agreement on allocation of basic inputs

  1. İsim, Rekabet Hukuku temel girdilerin paylaşımı anlaşması