aim at sth

  1. Verb nişan almak
  2. Verb bir şeyi amaç edinmek