aim to

  1. niyetlenmek, arzu etmek.
    I aim to visit you tomorrow.
hedefimiz gelecek yıl içerisinde % 3'lük büyüme gerçekleştirmektir