air head

  1. dangalak
  2. (kadın) kuş beyinli
hava ikmal üssü: hava birliklerinin düşman arazisinde veya tehdit altındaki dost topraklarda zaptettikleri
ve takviye kuvvetleri ile malzeme ikmali için kullanılan üs.
Noun
başı dik yürümek Verb
başı kalkık yürümek Verb