air jacket

  1. Noun hava gömleği: bir makine parçasının etrafını kuşatan ve ısı yayılmasını önlemeye yarayan hava tabakası.
  2. Noun (bkz: life jacket )