alienate funds from their proper destination

  1. Verb parayı gereken yerden başka yerlere harcamak
  2. Verb fonu esas amacından başka yere saptırmak