all-year

 1. Adjective yıllık, senelik, bütün yıl süren.
  an all-year activity: bütün yıl süren faaliyet.
 2. Adjective bütün yıl açık.
  an all-year
  resort.
 3. Adjective bütün yıl kullanılabilir veya ürün verir.
  all-year pasture. all-year fishing grounds.