alliance for progress (1961)

  1. Başkan Kennedy'nin Güney Amerika için önerdiği ekonomik ve sosyal kalkınma programı