alpha

  1. Noun alfa: Yunan alfabesinin ilk harfi.
  2. Noun ilk, birinci, başlangıç.
  3. Noun, Astronomy bir burcun en parlak yıldızı.
  4. Noun, Chemistry (a) bir atom veya atomlar grubunun kimyasal bileşimdeki konumlarından biri, (b) eşiz bileşimlerden biri.
  5. Noun pek iyi: öğrencinin sınıfta en üstün ve başarılı durumunu gösterir not veya derece.
ilk ve son, başlangıç ve son, evvel ve âhir.
kümeyıldızının en parlak yıldızı, çıplak gözle görülebilen en yakın yıldız. Noun
alfa bozunumu: ışımetkin bir özdeğin alfa ışınları yayınlama sonucu atom numarasının 2 azalması.
alfa erkek, baskın erkek Noun, Biology
alfa parçacığı: 2 proton ve 2 nötrondan oluşan + elektrikle yüklü zerre (Helyum atomunun çekirdeği) olup
ışımetkin bozunum esnasında yayılır.
Yunancada kelime başına gelerek olumsuz yapan
a- eki. Noun
alfa ışını. Noun
alfa ışınları Noun, Physics
beyin dalgası: olgun bir insan beyninin yaydığı elektrik dalgası: saniyede 8-12 düzgün titreşimden oluşur.
beyin dalgası: olgun bir insan beyninin yaydığı elektrik dalgası: saniyede 8-12 düzgün titreşimden oluşur.