1. İsim alfa: Yunan alfabesinin ilk harfi.
  2. İsim ilk, birinci, başlangıç.
  3. İsim, Astronomi bir burcun en parlak yıldızı.
  4. İsim, Kimya (a) bir atom veya atomlar grubunun kimyasal bileşimdeki konumlarından biri, (b) eşiz bileşimlerden biri.
  5. İsim pek iyi: öğrencinin sınıfta en üstün ve başarılı durumunu gösterir not veya derece.
ilk ve son, başlangıç ve son, evvel ve âhir.
kümeyıldızının en parlak yıldızı, çıplak gözle görülebilen en yakın yıldız. İsim
alfa bozunumu: ışımetkin bir özdeğin alfa ışınları yayınlama sonucu atom numarasının 2 azalması.
alfa erkek, baskın erkek İsim, Biyoloji
alfa parçacığı: 2 proton ve 2 nötrondan oluşan + elektrikle yüklü zerre (Helyum atomunun çekirdeği) olup
ışımetkin bozunum esnasında yayılır.
Yunancada kelime başına gelerek olumsuz yapan
a- eki. İsim
alfa ışını. İsim
alfa ışınları İsim, Fizik
beyin dalgası: olgun bir insan beyninin yaydığı elektrik dalgası: saniyede 8-12 düzgün titreşimden oluşur.
beyin dalgası: olgun bir insan beyninin yaydığı elektrik dalgası: saniyede 8-12 düzgün titreşimden oluşur.