alter the legislation in force

  1. Verb yürürlükteki kanunları değiştirmek