ambient light

  1. Noun, Cinema ortam ışığı
  2. çevre aydınlatması
  3. tiyatrolarda
  4. filmlerde ve televizyonda
  5. bir sahneye genel aydınlatma sağlayan yönlendirilmemiş ışık