among themselves

  1. Adverb kendi aralarında
kendi aralarından Adverb