analysis department

  1. Noun bir finansal kuruluşun işletme verileri ve maliyet muhasebesinin yorumu ve hazırlanmasıyla uğraşan istatistik şubesi
Tarım ve Enerji Politikaları Analiz Dairesi Noun, Organizations
Sanayi Sektörleri Analiz Dairesi Noun, Organizations
Hizmetler, Yatırım, Çevre Politikaları Analizi ve Web Koordinasyonu Dairesi Noun, Organizations
Fiyat ve Maliyet Analiz Dairesi Noun, Organizations