angus

İskoç sığırı: yumuşak siyah tüylü, boynuzsuz bir sığır türü.