annual leave

  1. Noun, Employment yıllık izin
kullanılmamış yıllık izin Noun, Law
altı haftalık yıllık izin hakkı doğurur
yıllık ücretli izin Noun, Employment