annuity agreement

  1. ömür boyunca ya da uzun bir süre yıllık ve belli bir paranın ödenmesi için anlaşma
  2. ömür boyu irat akdi