anton

Anton Çehov Noun, Names
davalının yok edilebilecek delilleri incelemesine ve almasına müsaade etmesi
bir hukuk davasında mahkemenin taraflardan birine
Anton Chekhov Noun, Names