Anton Çehov İsim, İsimler
davalının yok edilebilecek delilleri incelemesine ve almasına müsaade etmesi
bir hukuk davasında mahkemenin taraflardan birine
Anton Chekhov İsim, İsimler