apartheid

  1. Noun, Anthropology ayrım
  2. Noun, Sociology apartheid
  3. Noun (G. Afrikada) ayrım, ırk ayırımı.