apology

 1. Noun özür/af dileme, itizar, mazeret, tarziye.
  I must make/offer an apology to her: Ondan özür dilemeliyim.

  Please accept apology my apologies: Lütfen mazeretimi kabul ediniz.
 2. Noun (yazılı/sözlü) savunma, haklı çıkarma.
  an apology for the Christian religion: Hristiyan dininin savunması.
 3. Noun Sokratın kendini ölüme mahkûm eden mahkeme huzurundaki savunması (Eflâtun tarafından diyalog şeklinde yazılmıştır).
 4. Noun kötü örnek, taklit, eğreti.
  The tramp wore a sad apology for a hat: Sokak serserisi başına eğreti bir şapka geçirmişti.
mazeret olarak
özür dileme mektubu
özür zrü dileme mektubu
özür dilemek Verb
birinden özür dileme durumunda olmak Verb
birinden özür zrü dileme durumunda olma
özür dileme mektubu
mazeret olarak