apparent authority

  1. Noun, Law temsil olunan kişinin temsilcisinin kullanmasına izin verdiği yetki
  2. Noun, Law üçüncü şahısların normal dikkat sarf ederek kabul etmekte haklı oldukları temsil yetkisi
  3. Noun, Law zımnî yetki
  4. zahiri yetki