applicable

  1. Adjective uygulanabilir, tatbik edilebilir, kabili tatbik.
    an applicable rule: uygulanabilir bir kural.
  2. Adjective uygun, uyar, münasip.
    a solution that is applicable to the problem: probleme uygun bir çözüm.
uygulamaya koymak Verb
uymayan sözleri çizmek Verb
uygulanacak hukuk Noun, Law
tatbik kanunu
uygulanabilir hukuk Noun, Law
yürürlükteki yasalar Noun, Law
ilgili mevzuat Noun, Law
meri mevzuat Noun, Law
yürürlükteki mevzuat Noun, Law
yürürlükteki yasal mevzuat Noun, Law
sevk maddeleri Noun, Law
uygulanacak hükümler Noun, Law
uygulanacak kota
uygulanan ücret tarifesi
bu tüzük üye devletlerde bütünüyle bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanır.
bu Tüzük Üye Devletlerde bütünüyle bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanır
bir vakaya uygulanabilir
Küçüklerin Korunmasında Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme Noun, International Law
Evlat Edinmeye İlişkin Kararların Tanınması, Uygulanacak Hukuk ve Yetkiye Dair Sözleşme Noun, International Law
Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma,
Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme
Noun, International Law
Aracılık Akitlerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
Uluslararası Satışı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
Evlilikte Mal Rejimlerine Uygulanacak Hukuka İlişkin Sözleşme Noun, International Law
İmalatçının Sorumluluğuna Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme Noun, International Law
Ölen Kişilerin Malvarlıklarının Mirasçılarına İntikaline Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
Trafik Kazalarına Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
Tröstlerin Tanınmasına ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme Noun, International Law
Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun Proper Name, Law
Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun Proper Name, Law