approve (of) the acts of directors

  1. Verb yönetim kurulu üyelerinin fiillerini onaylamak
  2. Verb yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerini onaylamak