arise from the exercise of a profession or employment

  1. Verb bir mesleğin icrasından veya bir işin ifasından doğmak