arrange in classes

  1. Verb sınıflara ayırmak
  2. Verb tasnif etmek