arrange time and place for the next meeting

  1. Verb gelecek toplantının yerini ve zamanını tespit etmek
  2. Verb gelecek toplantı için zaman ve yer tespit etmek