arrange time and place for the next meeting

  1. Fiil gelecek toplantının yerini ve zamanını tespit etmek
  2. Fiil gelecek toplantı için zaman ve yer tespit etmek