articles

  1. Noun maddeler
  2. Noun mallar
  3. Noun makaleler
  4. eşya
  5. meta
Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı (NACE kodu: 23.6) Noun, Trades-Professions
Kürkten eşya imalatı (NACE kodu: 14.2) Noun, Trades-Professions
Kürkten eşya imalatı (NACE kodu: 14.20) Noun, Trades-Professions
Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı (NACE kodu: 17.2) Noun, Trades-Professions
Seramik ev ve süs eşyaları imalatı (NACE kodu: 23.41) Noun, Trades-Professions
İmitasyon (taklit) mücevherler ve benzeri ürünlerin imalatı (NACE kodu: 32.13) Noun, Trades-Professions
Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı (NACE kodu: 32.12) Noun, Trades-Professions
Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı (NACE kodu: 32.1) Noun, Trades-Professions
Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı (NACE kodu: 13.92) Noun, Trades-Professions
Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç (NACE kodu: 13.95) Noun, Trades-Professions
Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.69) Noun, Trades-Professions
Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı (NACE kodu: 17.29) Noun, Trades-Professions
Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantar, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı (NACE kodu: 16.29) Noun, Trades-Professions
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek
eşyaların imalatı (NACE kodu: 16)
Noun, Trades-Professions
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti (NACE kodu: 47.75) Noun, Trades-Professions
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende
ticareti (NACE kodu: 47.59)
Noun, Trades-Professions
çıraklık dönemini tamamlamak Verb
birinin yanında çıraklık etmek Verb
nizamnameye uygun olarak
nizamnameye aykırı
nizamnameye uygun olarak
markalı mallar
markalı eşya
rağbet gören bir mal
seçkin mallar Noun
ticari mallar Noun
tüketim eşyası Noun
tüketim malları Noun
nizamnameye aykırı
gazeteye makale yazmak Verb
gazeteye yazı yazmak Verb
(US) şirket statüsü
esas sözleşme
kullanılan eşyalar Noun
tehlikeli eşya
tehlikeli mallar Noun
gümrüksüz eşyalar Noun
gümrüksüz eşyalar Noun
sergilenmiş eşyalar Noun
patlayıcı ve tehlikeli maddeler Noun
fabrikada üretilmiş mallar Noun
moda mallar Noun
özel fiyatlı mallar Noun
birinci kalite mal çeşidi
beş yıllık staj
kırılabilir eşya
bedava dağıtılan hediyelik eşya
sağlam mallar Noun
birinci sınıf mallar Noun
lüks kaliteler Noun
maddelerin ihlali
sıra malı
taşınmak için sökülür takılır mallar Noun
deri eşya
mal listesi
ucuz mallar Noun
düşük kalite mallar Noun
geçici evlilik sözleşmesi
seri imalat malları Noun
seri imalat mallar Noun
(sigorta , ipotek) sözleşme dışında bırakılan maddeler Noun
ortaklık sözleşmesi maddeleri Noun
sıra malı
narhlı mallar Noun
narhlı mallar Noun
fiyatı artırılmayan mallar Noun
yasak eşya
alameti farikalı mallar Noun
tekel malları Noun
(US) markalı mallar Noun
patentli mallar Noun
korunan mallar Noun
geri gönderilen mallar Noun
ender bulunan mallar Noun
kıt eşya
mevsim malları Noun
elden düşme eşyalar Noun
elden düşme mallar Noun
yarı mamul mallar Noun
yarı-mamul mallar Noun
hukuk öğrenmek için avukat yanında staj yapmak Verb
bir mal dizisi
gemi kiralama maddeleri Noun
kaptanla gemi adamı arasında yapılan anlaşmanın çalışma kuralları Noun
ucuz malları hemen satın almak Verb
modası geçmiş mallar Noun
standart mallar Noun
seri mallar Noun
depo malı
daima elde mevcut olan mallar Noun
başka malların yerini tutan mallar Noun
üstün kalite mallar Noun
birinci kalite mallar Noun
vergiye tabi eşya
şirket sözleşmesi
tuvalet eşyası Noun
tuvalet malzemesi
markalı eşya
kıymetli eşyalar Noun
iyi tanıtılmış mallar Noun
yünlüler Noun
makale yazmak Verb
ithal maddeleri Noun
rağbet gören mallar Noun
rağbet gören mal
emanete bırakılmış eşya
seri imalat malları Noun
ortaklık sözleşmesi hükümleri Noun
anlaşmanın şartları Noun
sözleşme maddeleri Noun
gemi kaptanı ile tayfa arasında yapılan anlaşma
anlaşma maddeleri Noun
bir anlaşmanın hükümleri Noun
bir sözleşmenin hükümleri Noun
bir mukavelenin hükümleri Noun
çıraklık sözleşmesi
kuruluş sözleşmesi
şirket mukavelenamesi
esas sözleşme
şirket sözleşmesi
şirket ana sözleşmesi Noun, Companies Law
şirket esas sözleşmesi Noun, Companies Law
şirket statüsü
esas mukavelename Noun, Law
ana sözleşme Noun, Law
vasat kalite mallar Noun
giyecek eşyaları Noun
emanet gönderilen mal
tüketim maddeleri Noun
tüketim malları Noun
mukavele hükümleri Noun
sözleşme hükümleri Noun
giyim eşyası Noun
çalışma hükümleri Noun
istihdam hükümleri Noun
kanıtlayıcı belge
ihraç maddeleri Noun
elzem maddeler Noun
yabancı imalat malları Noun
yüksek kalite mallar Noun
(parlamentoda) iddianame
ithal malları Noun
ithal maddeleri Noun
ithal maddeleri Noun
şirket esas mukavelenamesi
şirketin kuruluş belgesi
(US) anomim şirket statüsü
şirket esas sözleşmesi Noun, Companies Law
şirket ana sözleşmesi Noun, Companies Law
esas sözleşme
şirket sözleşmesi
şirket esas statüsü
şirket kuruluş belgesi
evlilik hükümleri Noun
gerekli şeyler Noun
şirket ana sözleşmesi Noun, Companies Law
şirket esas sözleşmesi Noun, Companies Law
(US) kuruluş belgesi
ortaklık statüsü
şirket sözleşmesi
çabuk satılan mallar Noun
(İskoçya) kira
icar mukavelesi
üstün kalite mallar Noun
sanat eserleri Noun
askeri ceza ve askeri ceza muhakemeleri usulü kanunu
askeri ceza hukuku
askerlik hukuku
askeri düsturlar Noun
vitrinde sergilenen mallar Noun
hacizli mallar Noun
satın alınmak için aranan mallar (gazete ilanı
satın alınmak için aranan (gazete ilanı) mallar Noun
malları grup bulara ayırmak Verb
malları gruplara ayırmak Verb
malları satış için kutulara koymak Verb
malı satış için kutulara koymak Verb
kaçak mallar Noun
malları satış için süsleyip püslemek Verb
şirket kuruluş senedi
esas kuruluş sözleşmesinin maddelerinin tadili Noun
esas kuruluş sözleşmesi maddelerinin tadili Noun
bir anlaşmanın ön maddeleri Noun
gemi görev yerleri Noun
yazmak Verb