1. İsim maddeler
  2. İsim mallar
  3. İsim makaleler
  4. eşya
  5. meta
Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı (NACE kodu: 23.6) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kürkten eşya imalatı (NACE kodu: 14.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kürkten eşya imalatı (NACE kodu: 14.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı (NACE kodu: 17.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Seramik ev ve süs eşyaları imalatı (NACE kodu: 23.41) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İmitasyon (taklit) mücevherler ve benzeri ürünlerin imalatı (NACE kodu: 32.13) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı (NACE kodu: 32.12) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı (NACE kodu: 32.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı (NACE kodu: 13.92) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç (NACE kodu: 13.95) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı (NACE kodu: 23.69) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı (NACE kodu: 17.29) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantar, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı (NACE kodu: 16.29) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek
eşyaların imalatı (NACE kodu: 16)
İsim, Sanayi ve Zanaatler
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti (NACE kodu: 47.75) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende
ticareti (NACE kodu: 47.59)
İsim, Sanayi ve Zanaatler
çıraklık dönemini tamamlamak Fiil
birinin yanında çıraklık etmek Fiil
nizamnameye uygun olarak
nizamnameye aykırı
nizamnameye uygun olarak
markalı mallar
markalı eşya
rağbet gören bir mal
seçkin mallar İsim
ticari mallar İsim
tüketim eşyası İsim
tüketim malları İsim
nizamnameye aykırı
gazeteye makale yazmak Fiil
gazeteye yazı yazmak Fiil
(US) şirket statüsü
esas sözleşme
kullanılan eşyalar İsim
tehlikeli eşya
tehlikeli mallar İsim
gümrüksüz eşyalar İsim
gümrüksüz eşyalar İsim
sergilenmiş eşyalar İsim
patlayıcı ve tehlikeli maddeler İsim
fabrikada üretilmiş mallar İsim
moda mallar İsim
özel fiyatlı mallar İsim
birinci kalite mal çeşidi
beş yıllık staj
kırılabilir eşya
bedava dağıtılan hediyelik eşya
sağlam mallar İsim
birinci sınıf mallar İsim
lüks kaliteler İsim
maddelerin ihlali
sıra malı
taşınmak için sökülür takılır mallar İsim
deri eşya
mal listesi
ucuz mallar İsim
düşük kalite mallar İsim
geçici evlilik sözleşmesi
seri imalat malları İsim
seri imalat mallar İsim
(sigorta , ipotek) sözleşme dışında bırakılan maddeler İsim
ortaklık sözleşmesi maddeleri İsim
sıra malı
narhlı mallar İsim
narhlı mallar İsim
fiyatı artırılmayan mallar İsim
yasak eşya
alameti farikalı mallar İsim
tekel malları İsim
(US) markalı mallar İsim
patentli mallar İsim
korunan mallar İsim
geri gönderilen mallar İsim
ender bulunan mallar İsim
kıt eşya
mevsim malları İsim
elden düşme eşyalar İsim
elden düşme mallar İsim
yarı mamul mallar İsim
yarı-mamul mallar İsim
hukuk öğrenmek için avukat yanında staj yapmak Fiil
bir mal dizisi
gemi kiralama maddeleri İsim
kaptanla gemi adamı arasında yapılan anlaşmanın çalışma kuralları İsim
ucuz malları hemen satın almak Fiil
modası geçmiş mallar İsim
standart mallar İsim
seri mallar İsim
depo malı
daima elde mevcut olan mallar İsim
başka malların yerini tutan mallar İsim
üstün kalite mallar İsim
birinci kalite mallar İsim
vergiye tabi eşya
şirket sözleşmesi
tuvalet eşyası İsim
tuvalet malzemesi
markalı eşya
kıymetli eşyalar İsim
iyi tanıtılmış mallar İsim
yünlüler İsim
makale yazmak Fiil
ithal maddeleri İsim
rağbet gören mallar İsim
rağbet gören mal
emanete bırakılmış eşya
seri imalat malları İsim
ortaklık sözleşmesi hükümleri İsim
anlaşmanın şartları İsim
sözleşme maddeleri İsim
gemi kaptanı ile tayfa arasında yapılan anlaşma
anlaşma maddeleri İsim
bir anlaşmanın hükümleri İsim
bir sözleşmenin hükümleri İsim
bir mukavelenin hükümleri İsim
çıraklık sözleşmesi
kuruluş sözleşmesi
şirket mukavelenamesi
esas sözleşme
şirket sözleşmesi
şirket ana sözleşmesi İsim, Şirketler Hukuku
şirket esas sözleşmesi İsim, Şirketler Hukuku
şirket statüsü
esas mukavelename İsim, Hukuk
ana sözleşme İsim, Hukuk
vasat kalite mallar İsim
giyecek eşyaları İsim
emanet gönderilen mal
tüketim maddeleri İsim
tüketim malları İsim
mukavele hükümleri İsim
sözleşme hükümleri İsim
giyim eşyası İsim
çalışma hükümleri İsim
istihdam hükümleri İsim
kanıtlayıcı belge
ihraç maddeleri İsim
elzem maddeler İsim
yabancı imalat malları İsim
yüksek kalite mallar İsim
(parlamentoda) iddianame
ithal malları İsim
ithal maddeleri İsim
ithal maddeleri İsim
şirket esas mukavelenamesi
şirketin kuruluş belgesi
(US) anomim şirket statüsü
şirket esas sözleşmesi İsim, Şirketler Hukuku
şirket ana sözleşmesi İsim, Şirketler Hukuku
esas sözleşme
şirket sözleşmesi
şirket esas statüsü
şirket kuruluş belgesi
evlilik hükümleri İsim
gerekli şeyler İsim
şirket ana sözleşmesi İsim, Şirketler Hukuku
şirket esas sözleşmesi İsim, Şirketler Hukuku
(US) kuruluş belgesi
ortaklık statüsü
şirket sözleşmesi
çabuk satılan mallar İsim
(İskoçya) kira
icar mukavelesi
üstün kalite mallar İsim
sanat eserleri İsim
askeri ceza ve askeri ceza muhakemeleri usulü kanunu
askeri ceza hukuku
askerlik hukuku
askeri düsturlar İsim
vitrinde sergilenen mallar İsim
hacizli mallar İsim
satın alınmak için aranan mallar (gazete ilanı
satın alınmak için aranan (gazete ilanı) mallar İsim
malları grup bulara ayırmak Fiil
malları gruplara ayırmak Fiil
malları satış için kutulara koymak Fiil
malı satış için kutulara koymak Fiil
kaçak mallar İsim
malları satış için süsleyip püslemek Fiil
şirket kuruluş senedi
esas kuruluş sözleşmesinin maddelerinin tadili İsim
esas kuruluş sözleşmesi maddelerinin tadili İsim
bir anlaşmanın ön maddeleri İsim
gemi görev yerleri İsim
yazmak Fiil