as though

  1. gûya, sanki, … imiş gibi.
    You look as though you are tired: Yorgun (imiş gibi) görünüyorsun(uz).

    He acts as though he is an important person: Sanki önemli bir kimse imiş gibi hareket ediyor.
  2. sanki, âdeta, tıpkı, gûya, … imiş gibi.
    He acts as though nothing had happened: Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor.
sanmak, hissine/zehabına kapılmak, … gibi duymak/hissetmek.
I feel as if my leg were broken. My leg
feels as though it was broken.
birşey gibi hissetmek Verb
… gibi davranmak, … süsü vermek, … taslamak, yapar gibi görünmek.
Galiba, görünüşe göre.
It seemed as if he didn't understand: Galiba anlamadı.
… gibi görünmek Verb