ask about sb's health

  1. Verb birinin sağlığını sormak