ask after sb

  1. Verb birinin sağlığını sormak
hatırıni sormak Verb