ask for the impossible

  1. Verb imkansızı istemek
  2. Verb imkansız birşeyin peşinde koşmak