ask someone over

  1. Verb birini eve davet etmek