assess cost

  1. Noun kıymet takdir masrafları
  2. Noun vergilendirme için yapılan masraflar