assess for taxable value

  1. Verb vergiye esas olacak değeri saptamak
  2. Verb vergi değerini bulmak