assess separately

  1. Verb mal ayrılığı olan eşlerin varlıklarının vergi matrahını ayrı ayrı hesap etmek