assign

 1. Verb ayırmak, tahsis etmek, vermek.
  to assign rooms at a hotel: bir otelde oda(lar) ayırmak.
  to
  assign homework: ev ödevi vermek.
  to assign a salary to an office: bir görev/memuriyet için maaş tahsis etmek.
 2. Verb (bir makama/göreve) atamak, tayin etmek, görevlendirmek.
  to assign one to guard duty: birisini
  nöbetçilikle görevlendirmek.
  I assigned you to wash the plates: Seni bulaşıkçı yaptım (bulaşıkçılıkla görevlendirdim).
 3. Verb saptamak, tespit etmek.
  to assign a day for a meeting: toplantı için gün tespit etmek.
 4. Verb atfetmek, hamletmek, maletmek, yormak, ileri sürmek.
  to assign a reason for/to something: (bir
  şeyi) bir sebebe atfetmek, (bir şey için) bir sebep ileri sürmek.
  to assign a cause to an event: bir olayı bir sebebe atfetmek.
  to assign a meaning to a word: bir sözcüğe (bir) anlam vermek.
 5. Verb, Law devretmek.
  to assign a contract: bir sözleşmeyi devretmek.
 6. Verb, Military tayin etmek, bir birlikte veya komutanın emrinde görevlendirmek, tavzif etmek.
 7. Verb, Law ferağ/temlik etmek, (bir mülkü) başkasının üstüne çevirmek.
  to assign a property to someone: bir
  mülkü birisine ferağ etmek.
görevlendirme Noun, Law
devir ve temlik hakkı
gördürmek Verb
davayı havale etmek Verb
alacağı devretmek Verb
bir talepten vazgeçmek Verb
mahkemede duruşma günü tespit etmek Verb
mahkemede bir duruşma günü tespit etmek Verb
duruşma günü saptamak Verb
duruşma günü tespit etmek Verb
bir borçu başkasına devretmek Verb
bir borcu başkasına devretmek Verb
borcu devretmek Verb
istikamet vermek Verb
çeyiz tespit etmek Verb
birine görev vermek Verb
birine bir apartman dairesi tahsis etmek Verb
birine apartman dairesi tahsis etmek Verb
bir kira mukavelesini devretmek Verb
(Br) bir hayat sigortası poliçesini devretmek Verb
sınır koymak Verb
bir maddeye anlam vermek Verb
bir ipoteği devretmek Verb
bir numara vermek Verb
numaralamak Verb
patent hakkını devretmek Verb
bir patent hakkını devretmek Verb
bir sebep belirtmek Verb
bir hakkı devretmek Verb
bir mevki için maaş tayin etmek Verb
bir mevki için maaş tayin etmek Verb
görev vermek Verb
birine görev vermek Verb
ticari markayı devretmek Verb
bir ticari markayı devretmek Verb
reklam giderlerini bütçelemek Verb
hesap bakiyesini devretmek Verb
bir toplantı için saat tayin etmek Verb
işi devretmek Verb
gayrimaddi menkul malları devretmek Verb
alacakları devretmek Verb
hakları devretmek Verb
masrafları paylaştırmak Verb
savunma avukatı tayin etmek Verb
aynen devretmek Verb
beyaz ciro yapmak Verb
işletme personeli tayin etmek Verb
borçları devretmek Verb
bir mülkü devir ve temlik etmek Verb
bir mülkü devretmek Verb
hisse devretmek (US)
birini görevlendirmek Verb
birine bir görev vermek Verb
birine bir rol vermek Verb
birini görevlendirmek Verb
birine bir görev vermek Verb
birine birşey vermek Verb
birine birşey atamak Verb
birini bir mevkie atamak Verb
birini bir işe tayin etmek Verb
birini birşeyi yerine getirmekle görevlendirmek Verb
birini birşey yapmakla görevlendirmek Verb
birini birşeyle görevlendirmek Verb
birini bir yere tayin etmek Verb
birini bir yere atamak Verb
birine birşey vermek Verb
birine birşey ayırmak Verb
birşeye birşey ayırmak Verb
birşeye birşey atamak Verb
hisse devretmek (US)
komisyonu görevlendirmek Verb
bir hayat sigortası poliçesini devretmek Verb