1. Fiil ayırmak, tahsis etmek, vermek.
  to assign rooms at a hotel: bir otelde oda(lar) ayırmak.
  to
  assign homework: ev ödevi vermek.
  to assign a salary to an office: bir görev/memuriyet için maaş tahsis etmek.
 2. Fiil (bir makama/göreve) atamak, tayin etmek, görevlendirmek.
  to assign one to guard duty: birisini
  nöbetçilikle görevlendirmek.
  I assigned you to wash the plates: Seni bulaşıkçı yaptım (bulaşıkçılıkla görevlendirdim).
 3. Fiil saptamak, tespit etmek.
  to assign a day for a meeting: toplantı için gün tespit etmek.
 4. Fiil atfetmek, hamletmek, maletmek, yormak, ileri sürmek.
  to assign a reason for/to something: (bir
  şeyi) bir sebebe atfetmek, (bir şey için) bir sebep ileri sürmek.
  to assign a cause to an event: bir olayı bir sebebe atfetmek.
  to assign a meaning to a word: bir sözcüğe (bir) anlam vermek.
 5. Fiil, Hukuk devretmek.
  to assign a contract: bir sözleşmeyi devretmek.
 6. Fiil, Askerlik2 tayin etmek, bir birlikte veya komutanın emrinde görevlendirmek, tavzif etmek.
 7. Fiil, Hukuk ferağ/temlik etmek, (bir mülkü) başkasının üstüne çevirmek.
  to assign a property to someone: bir
  mülkü birisine ferağ etmek.
görevlendirme İsim, Hukuk
devir ve temlik hakkı
gördürmek Fiil
davayı havale etmek Fiil
alacağı devretmek Fiil
bir talepten vazgeçmek Fiil
mahkemede duruşma günü tespit etmek Fiil
mahkemede bir duruşma günü tespit etmek Fiil
duruşma günü saptamak Fiil
duruşma günü tespit etmek Fiil
bir borçu başkasına devretmek Fiil
bir borcu başkasına devretmek Fiil
borcu devretmek Fiil
istikamet vermek Fiil
çeyiz tespit etmek Fiil
birine görev vermek Fiil
birine bir apartman dairesi tahsis etmek Fiil
birine apartman dairesi tahsis etmek Fiil
bir kira mukavelesini devretmek Fiil
(Br) bir hayat sigortası poliçesini devretmek Fiil
sınır koymak Fiil
bir maddeye anlam vermek Fiil
bir ipoteği devretmek Fiil
bir numara vermek Fiil
numaralamak Fiil
patent hakkını devretmek Fiil
bir patent hakkını devretmek Fiil
bir sebep belirtmek Fiil
bir hakkı devretmek Fiil
bir mevki için maaş tayin etmek Fiil
bir mevki için maaş tayin etmek Fiil
görev vermek Fiil
birine görev vermek Fiil
ticari markayı devretmek Fiil
bir ticari markayı devretmek Fiil
reklam giderlerini bütçelemek Fiil
hesap bakiyesini devretmek Fiil
bir toplantı için saat tayin etmek Fiil
işi devretmek Fiil
gayrimaddi menkul malları devretmek Fiil
alacakları devretmek Fiil
hakları devretmek Fiil
masrafları paylaştırmak Fiil
savunma avukatı tayin etmek Fiil
aynen devretmek Fiil
beyaz ciro yapmak Fiil
işletme personeli tayin etmek Fiil
borçları devretmek Fiil
bir mülkü devir ve temlik etmek Fiil
bir mülkü devretmek Fiil
hisse devretmek (US)
birini görevlendirmek Fiil
birine bir görev vermek Fiil
birine bir rol vermek Fiil
birini görevlendirmek Fiil
birine bir görev vermek Fiil
birine birşey vermek Fiil
birine birşey atamak Fiil
birini bir mevkie atamak Fiil
birini bir işe tayin etmek Fiil
birini birşeyi yerine getirmekle görevlendirmek Fiil
birini birşey yapmakla görevlendirmek Fiil
birini birşeyle görevlendirmek Fiil
birini bir yere tayin etmek Fiil
birini bir yere atamak Fiil
birine birşey vermek Fiil
birine birşey ayırmak Fiil
birşeye birşey ayırmak Fiil
birşeye birşey atamak Fiil
hisse devretmek (US)
komisyonu görevlendirmek Fiil
bir hayat sigortası poliçesini devretmek Fiil