atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı (nace kodu: 38)

  1. Noun, Trades-Professions Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery (NACE code: E38)