attempt to influence fair trial

  1. Noun, Law adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs