attorney's implied authority

  1. bir avukatın
  2. avukatlık mesleği icabı
  3. ancak bu fiiller davanın sebebine değil halline matuf olmalıdır
  4. müvekkiline danışmadan
  5. Noun dahası
  6. onun arzusu hilafına bile yapılan bu fiiller müvekkilini bağlayıcıdır