audience measurement

  1. bir toplantıya katılan halkın kalitesinin ölçülmesi
gazete okuyucu sayısı ölçümü