audition

  1. işitme, işitme duygusu/gücü.
  2. ses/sahne sınavı: bir müzisyenin/aktörün/hatibin ses kalitesini, icra/temsil kabiliyetini değerlendirmek için yapılan sınav.
  3. işitilen/duyulan şey.
  4. ön-prova: bir piyesin prodüktör önünde okunması.
  5. ses/sahne sınavına tâbi tut(ul)mak.
    The producer plans to audition five young people tomorrow.

    I am auditioning for a part in the play tomorrow and I hope I get it: Piyeste bir rol almak için yarın sınava gireceğim, inşallah başarırım.