authority bond

  1. bir hükümet dairesinin veya gelir getirici bir kanun girişimini yönetmek üzere kurulmuş bir şirketin
    geliriyle ihraç edilen ve ödenen tahvil
yerel idareler tarafından ihraç edilen tahvil