authorization to fill in a blank

  1. sonradan doldurulmak üzere verilen imzalı kâğıt (vekâletname) doldurma yetkisi